بهترین انجمن » عشق توسط کانال کون کوس شومینه.

00:58
درباره فیلم

در بهار یا تابستان, هیچ فصل برای عشق خالص واقعی وجود کانال کون کوس دارد, بنابراین این وضعیت همیشه می تواند ایجاد شود. نامادری سقوط در عشق با او ناپدری و ساخته شده یک فرقه برای خودش و زبان از او پذیری او فقط یک دختر جوان به دلیل روشن است که تمایل به از بین بردن یک دختر جوان و بی گناه بدن.