بهترین انجمن » او به تماشای مرخصی مربی. کانال داستان سکی

02:59
درباره فیلم

این زیبایی شهری جذاب را دوست دارد برای آمدن به مزرعه قدیمی که در آن او برای تعطیلات آخر هفته بزرگ شد. همه چیز در کانال داستان سکی اینجا دردناکی آشنا است, هر بوش و شن. دختر در اینجا می دانستند اولین عشق او و برای اولین بار مکیده یک گاوچران زیبا محلی. به خاطر سپردن این ، عیار طول می کشد خاموش و نوازش ، به خاطر سپردن این لحظات زیبا.