بهترین انجمن » شوهر همسرش را با سرطان در بوته ها شکست کانال داستان سکسی برای تلگرام می دهد.

06:11
درباره فیلم

این فرد خلاق ایجاد چنین شاهکارهای ، که پس از آن در میان دوستداران هنر بسیار عصبانی شد. کانال داستان سکسی برای تلگرام اما در حال حاضر این هنرمند نیاز به الهام و او می شکند تا با Lovita ایمان فکر کردن در مورد نقاشی های واژن و در نتیجه ساخت یک چلپ چلوپ در جامعه است. با این حال, اگر تصویر به طور ناگهانی در روسیه به نظر می رسد, آن را به سرعت به یک مربع سیاه و سفید مالویچ تبدیل.