بهترین انجمن » جوانان از روسیه در کانال حشری خونه ریحانه انتظار یکدیگر در سوراخ.

06:57
درباره فیلم

بانوی جوان بیدمشک با کانال حشری خونه ریحانه این واقعیت است که شوهرش به الکل معتاد شد و به یک پچ پچ با سر خود سقوط کرد بسیار ناراضی است. اما او می تواند تمام این شرم ایستاده است, آوا آدامز با دوست خود ارتباط برقرار و مجبور است به اعتراف است که او هرگز به عنوان امروز خوشحال بوده است.